Ako se pridržavate Rituala koji su opisani u ovom Magijskom tekstu, oni će da vas uvedu u svet bogatstva. Polako, ali sigurno.ekst ove Okultopedijine knjige je neobičan. Za razliku od drugih tekstova o Magiji, on ne opterećuje zamršenim detaljima koji odkrivaju zašto Magijski Obredi deluju čudotvorno.
       Sama činjenica da ga vi čitate znači da verujete u čuda Magije, mada ih sami, možda, niste iskusili.
       Umesto dugačkih i dosadnih teorija, ovde se pre svega objašnjava kako možete da primenite Magijske obrede u svoju korist, a za tim vas upoznaje sa obredima koji mogu da vam donesu bogatstvo.
       Neki ljudi su došli do dobrih Magijskih obreda, ali ne mogu da ih primene, jer ne razumno krše pravila Magije, ili se ne pripreme duhovnim i fizičkim vežbama da bi Magija uspešno delovala.
       Ovde je sve objašnjeno veoma detaljno. Vi trebate jedino marljivo da radite vežbe pripreme, a za njihovo uzvežbavanje je potrebno svega nekoliko minuta dnevno. Nagradu ćete da osetite kroz poboljšanje svojih materijalnih prilika.
       Obredi i Čini, koji su opisani u ovoj Okultopedijinoj knjizi, imaju veliku moć, a lako mogu da se izvode prema datim uputstvima. Mada je teško da se podvuče razlika između “Bele” i “Crne” Magije, pošto su obredi koji su ovde opisani usredsređeni na to da vam donesu novac, a to znači da vam čine dobro, onda može da se kaže da je ovo “Bela” Magija.
       Neki ljudi su tvrdili, a u pravu su, da pošto se “Bela” Magija koristi da bi se zadobila ljubav, zaštita ili bogatstvo, ona služi vašim ličnim interesima, što je sebično i samim tim veoma blizko “Crnoj” Magiji, koja, u postizanju sebičnih ciljeva, nanosi drugome štetu ili ne pravdu. Smatra se da “Bela” Magija mora da bude usmerena na ne sebične ciljeve i na postizanje dobra za druge ljude. Ja odista mislim da je ovakvo odvajanje bezpotrebno. Dokle god nam Magija, bez obzira da li je ona “Bela” ili “Crna”, obezbeđuje novac ili druge korisne stvari, a, pri tome, ne šteti ni nama nili drugima, ona nas čini srećnim.
       Treba da napomenem da nisu potrebne ni kakve posebne sposobnosti, moći ili iskustvo da bi se uspešno izvodili obredi. Jedino treba pažljivo da pratimo savete koji su vam dati u knjizi. Morate da prihvatite da će vaš finansijski uspeh da dođe, možda ne odmah posle Magijskih obreda, već polako i postepeno, ali SIGURNO. Morate da znate da je Magijskim silama potrebno vreme da unesu izmene u vaš život, i da vas povedu u nove okolnosti koje vam obećavaju finansijski uzpon i sreću. Pridružite se i vi onim mnogobrojnim ljudima, koji su, služeći se Magijom, volšebno i marljivo, doživeli finansijski uspeh.

Copyright © Okultopedija™. Sva Prava su Zadrđžana.